En översikt över teknik förändrar oss?

En översikt över teknik förändrar oss? Hur teknik förändrar oss. How Technology is Shifting Us kommer med ett urval av teman som har följande: datorsystemteknik, mobiltelefoner, handdatorer, digitalt nätverk, webbanvändning, filmspel, videospel och elektronisk utrustning för hus och trädgård. Andra frågor inkluderar den statliga och samhälleliga effekten av teknik, global uppvärmning och konstverkens värdighet. Technology … Read more

Effekten av teknik på arbetet

Effekten av teknik på arbetet Efter forskning om arbetstagare har verkan av teknik på arbetskraft orsakat jobbminskningar på den medicinska marknaden. I den fortsatta studien hävdas att nedgångarna främst beror på teknologirelaterade problem som bakbrottsarbete, underutnyttjande av verktyg och skickliga proffs otillgänglighet. På grund av dessa dilemman, tiotusentals proffs osynligt i Storbritannien till olika nationer. … Read more

Kan teknik åtgärda finansiell skillnad?

Kan teknik åtgärda finansiell skillnad? Till och med borgmästaren misslyckades med att säga att han inte kände att staden skulle återvända till de höjder den hade tidigare. Men han skulle säga förväntningarna som metropolen skulle kunna rikta staten i ekonomisk utveckling. Trots allt, även om det gäller det moderna klyftan mellan Microsoft och Netscape Communications, … Read more