Motivationsidé i socialpsykisk utvärdering

Motivationsidé i socialpsykisk utvärdering Som framgår av beredskapsidén bestämmer avskrivningen att ett visst beteende inträffar precis när fördelarna är något mer betydande än uppkomna kostnader. En student som får toppnivåer i fakulteten kan uppmanas att arbeta hårdare för att hitta exakt samma betyg. På baksidan, om fördelarna uppnås strax efter att kostnaden har uppstått, skyndar … Read more

Föreningen mellan framgång och ekonomi

Föreningen mellan framgång och ekonomi Respekt påverkar män och kvinnor vill lyckas eftersom det är en grundläggande avgörande faktor för hur de ska agera när de möter hinder eller chanser. Motiverade lärare kommer sannolikt att lägga mer betydande ansträngningar i sina uppgifter och förbättra sin fakultetsverksamhet. I överensstämmelse med detta kan instruktörernas karriär övergripande prestanda … Read more